Generationsskifte

Tid til at give stafetten videre?

Et ejerskift kan ske på flere forskellige måder med forskellige fordele. Der kan f.eks. være et ønske om, at optikerbutikken bliver i familien, at overdragelsen sker løbende eller at optikerbutikken sælges helt eller delvist til en ny ejer.

Vi hjælper dig med at planlægge og gennemføre generationsskifte og ejerskift, så du trygt kan give stafetten videre.

Hvem og hvordan?

Ofte er det en medarbejdere eller et familiemedlem, som skal afløse ejeren af butikken. Fælles er dog, at der stilles store faglige og ledelsesmæssige krav til den nye ejer, for at et generationsskifte kan blive en succes. 

Et generationsskifte involverer ofte flere aktører og kræver flere personlige overvejelser, idet der bl.a. skal tages stilling til overdragelsesmetode, pris og tidspunkt for overdragelsen.

Planlægning

God planlægning er forudsætning for et succesfuldt generationsskifte, og hvis du står med overvejelser om et generations- eller ejerskifte, er der en god idé at planlægge det i god tid.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejdet med generationsskift.